Thứ Hai, 2018-01-22

Liên hệ

TRƯỜNG THCS N’ THÔL HẠ

Địa chỉ: Thôn Bon Rơm, xã N’Thôl Hạ, huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Ông Hoàng Vũ Ngoan – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02633.670 032- Email: thcsntholha@gmail.com